Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione na platformie Moodle kursy odpowiadające przedmiotom zdefiniowanym w systemie USOS na semestr zima 2020/2021 oraz dla przedmiotów realizowanych w cyklu rocznym 2020/2021.

Kursy będą zakładane sukcesywnie w Moodle wraz z uzupełnieniem danych o prowadzących w systemie USOS (dane uzupełniane są przez pracowników dziekanatu).

Po pojawieniu się kursu na Moodle prosimy o jego weryfikację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z sekcją helpdesku Centrum Informatyki na adres helpdesk@uni.lodz.pl lub zarejestrować zgłoszenie w systemie hd.uni.lodz.pl.

Instrukcja używania platformy Moodle [kliknij]

Została wprowadzona możliwość samodzielnego zakładania grup/ zespołów w aplikacji Teams, w domenie uni.lodz.pl.

 

Dla zajęć realizowanych w roku akademickim 2020/2021 nie jest wymagane składanie formularza, o którym mowa w instrukcji poniżej:

Aby zacząć pracę nad zajęciami e-learningowymi w Uniwersytecie Łódzkim należy wykonać 5 kroków:

fot_1_zakladka_dla pracownika

Krok 1.

Przemyślenie przez nauczyciela akademickiego wstępnej koncepcji e-kursu, który chciałby zrealizować.

Krok 2.

Wypełnienie Formularz zamówienia kursu na platformie edukacyjnej UŁ przez nauczyciela akademickiego (i dziekana wydziału).

W związku ze zmianą wzoru formularza zamówienia kursu na platformie Moodle chcielibyśmy poinformować Państwa o najważniejszych zmianach, aby zapobiec ewentualnym problemom przy zgłaszaniu kursów.

  1. Podpis koordynator wydziałowego jest wymagany.
  2. W miejscu, w którym pojawia się “wybierz z listy” należy kliknąć w komórkę przeznaczoną do wpisania odpowiedzi, aby pojawiła się lista opcji:
  3. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z zawartości poprzednio prowadzonych kursów, prosimy o zaznaczenie opcji “wznowienie” w pytaniu “czy nowy kurs”. Prosimy także o dodanie w polu “Uwagi” (przy nazwisku prowadzącego) kodu USOS dla poprzedniego kursu, z którego chcieliby Państwo zaimportować ćwiczenia, zasoby i opisy modułów.

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia formularza prosimy kierować na adres: noweksztalcenie@uni.lodz.pl.

Uwaga: jeżeli zaplanowane zajęcia mają być realizowane w formule e-learningowej (w pełni na platformie) lub blended learningowej (częściowo tradycyjnie, częściowo na platformie) zgodę na nie musi wyrazić dziekan wydziału. Jeśli platforma ma być wsparciem tradycyjnych zajęć, czyli mają zostać umieszczone na niej jedynie wybrane materiały (tj. spełniać będzie ona rolę repozytorium) nie jest konieczna zgoda dziekana wydziału.

Krok 3.

Nauczyciel musi wysłać w formie elektronicznej (skan) wypełniony formularz do Centrum Informatyki UŁ pod adres helpdesk@uni.lodz.pl.

Krok 4.

Centrum Informatyki UŁ zakłada e-kurs na platformie UŁ, zgodnie z wytycznymi zawartymi formularzu.

Krok 5.

Centrum Informatyki UŁ wysyła nauczycielowi akademickiemu informację zwrotną o założeniu kursu oraz dodatkowe informacje (np. o kluczach dostępu).

 

Koordynatorzy Wydziałowi ds. e-learningu:

Filia UŁ Blanka Gosik
Filia UŁ Dorota Żelazna-Jochim
Filia UŁ Joanna Połatyńska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Mariusz Krupiński
Wydział Chemii Janusz Kupis
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Anna Bąkała
Wydział Filologiczny Marek Molenda
Wydział Filozoficzno-Historyczny Paweł Filipczak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Andrzej Śmiałkowski
Wydział Matematyki i Informatyki Monika Bartkiewicz
Wydział Nauk Geograficznych Wojciech Retkiewicz
Wydział Nauk o Wychowaniu Agnieszka Oklińska
Wydział Prawa i Administracji Jarosław Sułkowski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Michał Klonowski
Wydział Zarządzania Dominika Kaczorowska-Spychalska