Biblioteka Cyfrowa jest to inicjatywa podjęta i realizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o własne zbiory biblioteczne, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.
Założeniem Biblioteki Cyfrowej UŁ jest stworzenie dostępu do następujących zasobów:

  • czasopism z XIX i początków XX wieku,
  • czasopism regionalnych „drugiego obiegu”,
  • wybranych cennych egzemplarzy z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne,
  • zbiorów kartograficznych, starych druków.

Celem projektu jest rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych i ich popularyzacja przy jednoczesnej ochronie materiałów oryginalnych. W swoim założeniu Biblioteka Cyfrowa UŁsłużyć ma wszystkim zainteresowanym prezentowanymi w niej publikacjami.

Dostęp do Biblioteki Cyfrowej UŁ.