Jeśli prowadząc zajęcia online mają Państwo pytania dotyczące prawa autorskiego, zachęcamy do skorzystania z formularza, który będzie aktywny do dnia 4 lutego 2021 r. Odpowiedzi zostaną przygotowane przez Panią Dr hab. Beatę Giesen, prof. UŁ z Wydziału Prawa i Administracji, a następnie opublikowane w formie zbiorczej na stronie www.noweksztalcenie.uni.lodz.pl.