Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to materiały, które są opublikowane na wolnych licencjach lub znajdują się w domenie publicznej. Zasoby te można rozpowszechniać, kopiować i modyfikować.

OZE mogą mieć formę kursów online, oprogramowania, podręczników, multimediów oraz innych narzędzi wspomagających proces uczenia się.

W Uniwersytecie Łódzkim Otwarte Zasoby Edukacyjne udostępniane są w uczelnianym Repozytorium UŁ – są to książki, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne. OZE można również znaleźć na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia e-campus – są to kursy online.