Otwartość (open access) jest ideą promującą darmowy i swobodny (otwarty) dostęp do zasobów naukowych oraz edukacyjnych.

Uniwersytet Łódzki podjął zobowiązanie dotyczące udostępniania publikacji w otwartym dostępnie. Od wielu już lat na uczelni działa, oparta na oprogramowaniu Open Source, platforma e-learningowa wspomagająca prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W 2012 r. na UŁ powstało Repozytorium instytucjonalne oferujące otwarty dostęp do treści materiałów naukowych i edukacyjnych wytworzonych przez pracowników UŁ.
Od 2010 r. Biblioteka Uniwersytecka jest organizatorem Seminarium Open Access, podczas którego poruszana jest tematyka otwartości zasobów, praw autorskich czy licencji Creative Commons. Ponadto na uczelni prowadzone są szkolenia z „Publikowania treści naukowych w modelu otwartym” oraz prowadzone są otwarte kursy online na platformie e-campus. Władze UŁ prowadzą nieustanne starania mające na celu upowszechnianie idei otwartości.

Open Access logo PLoS white