Otwarte zasoby do których warto zajrzeć

Federacja Bibliotek Cyfrowych – zasoby polskich bibliotek cyfrowych

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii

Wikipedia – hasła encyklopedyczne

Szkolna Biblioteka Internetowa Wolne Lektury – teksty lektur szkolnych zalecane przez MEN

Wolne Podręczniki – podręczniki szkolne: matematyka, fizyka, geografia, angielski, muzyka, informatyka

Wykłady edukacyjne – materiały filmowe i audio

Open Clip Art Library – kolekcja grafik

Musopen – zbiór dotyczący muzyki klasycznej (m.in. utwory, zapisy nutowe)

otwartezasoby.pl – katalog otwartych zasobów edukacyjnych, grafiki, muzyki, wideo i fotografii