Aby zacząć pracę nad zajęciami e-learningowymi w Uniwersytecie Łódzkim należy wykonać 5 kroków:

fot_1_zakladka_dla pracownika

Krok 1.

Przemyślenie przez nauczyciela akademickiego wstępnej koncepcji e-kursu, który chciałby zrealizować.

Krok 2.

Wypełnienie Formularza zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus przez nauczyciela akademickiego (i dziekana wydziału).
Uwaga: jeżeli zaplanowane zajęcia mają być realizowane w formule e-learningowej (w pełni na platformie) lub blended learningowej (częściowo tradycyjnie, częściowo na platformie) zgodę na nie musi wyrazić dziekan wydziału. Jeśli platforma ma być wsparciem tradycyjnych zajęć, czyli mają zostać umieszczone na niej jedynie wybrane materiały (tj. spełniać będzie ona rolę repozytorium) nie jest konieczna zgoda dziekana wydziału.

Krok 3.

Nauczyciel musi wysłać w formie elektronicznej (skan) wypełniony formularz do Centrum Informatyki UŁ pod adres helpdesk@uni.lodz.pl.

Krok 4.

Centrum Informatyki UŁ zakłada e-kurs na platformie UŁ, zgodnie z wytycznymi zawartymi formularzu.

Krok 5.

Centrum Informatyki UŁ wysyła nauczycielowi akademickiemu informację zwrotną o założeniu kursu oraz dodatkowe informacje (np. o kluczach dostępu).