23.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że tryb pracy zdalnej, wprowadzany na Uniwersytecie Łódzkim zostaje przedłużony do dnia 14 kwietnia 2020 r. (komunikat Rektora [kliknij])

Na platformie Moodle zostały automatycznie uruchomione kursy odpowiadające przedmiotom zdefiniowanym w systemie USOS na semestr letni 2019/2020. Oznacza to, że zgłoszenia o założenie kursów, które zostały przesłane na helpdesk@uni.lodz.pl lub zostały zarejestrowane w systemie hd.uni.lodz.pl, są aktywne w Moodle.

Jeżeli otrzymaliście Państwo informację zwrotną na zgłoszenie, oznacza to, że zostało ono obsłużone przez pracowników Centrum Informatyki ręcznie.

W przypadku, gdy nie było informacji zwrotnej oznacza to, że kurs został automatycznie założony w Moodle na podstawie danych o przedmiocie pobranych z USOS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z sekcją helpdesku Centrum Informatyki na adres helpdesk@uni.lodz.pl lub zarejestrować zgłoszenie w systemie hd.uni.lodz.pl.

Instrukcja używania platformy Moodle [kliknij]

Od dziś została wprowadzona możliwość samodzielnego zakładania grup/ zespołów w aplikacji Teams, w domenie uni.lodz.pl. Jak samodzielnie założyć grupę dowiedzą się Państwo z przewodnika wideo [kliknij]
Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Prorektor UŁ ds. Kształcenia

 

Aby zacząć pracę nad zajęciami e-learningowymi w Uniwersytecie Łódzkim należy wykonać 5 kroków:

fot_1_zakladka_dla pracownika

Krok 1.

Przemyślenie przez nauczyciela akademickiego wstępnej koncepcji e-kursu, który chciałby zrealizować.

Krok 2.

Wypełnienie Formularz zamówienia kursu na platformie edukacyjnej UŁ przez nauczyciela akademickiego (i dziekana wydziału).

W związku ze zmianą wzoru formularza zamówienia kursu na platformie Moodle chcielibyśmy poinformować Państwa o najważniejszych zmianach, aby zapobiec ewentualnym problemom przy zgłaszaniu kursów.

  1. Podpis koordynator wydziałowego jest wymagany.
  2. W miejscu, w którym pojawia się „wybierz z listy” należy kliknąć w komórkę przeznaczoną do wpisania odpowiedzi, aby pojawiła się lista opcji:
  3. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z zawartości poprzednio prowadzonych kursów, prosimy o zaznaczenie opcji „wznowienie” w pytaniu „czy nowy kurs”. Prosimy także o dodanie w polu „Uwagi” (przy nazwisku prowadzącego) kodu USOS dla poprzedniego kursu, z którego chcieliby Państwo zaimportować ćwiczenia, zasoby i opisy modułów.

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia formularza prosimy kierować na adres: noweksztalcenie@uni.lodz.pl.

Uwaga: jeżeli zaplanowane zajęcia mają być realizowane w formule e-learningowej (w pełni na platformie) lub blended learningowej (częściowo tradycyjnie, częściowo na platformie) zgodę na nie musi wyrazić dziekan wydziału. Jeśli platforma ma być wsparciem tradycyjnych zajęć, czyli mają zostać umieszczone na niej jedynie wybrane materiały (tj. spełniać będzie ona rolę repozytorium) nie jest konieczna zgoda dziekana wydziału.

Krok 3.

Nauczyciel musi wysłać w formie elektronicznej (skan) wypełniony formularz do Centrum Informatyki UŁ pod adres helpdesk@uni.lodz.pl.

Krok 4.

Centrum Informatyki UŁ zakłada e-kurs na platformie UŁ, zgodnie z wytycznymi zawartymi formularzu.

Krok 5.

Centrum Informatyki UŁ wysyła nauczycielowi akademickiemu informację zwrotną o założeniu kursu oraz dodatkowe informacje (np. o kluczach dostępu).

 

Koordynatorzy Wydziałowi ds. e-learningu:

Filia UŁ Blanka Gosik
Filia UŁ Dorota Żelazna-Jochim
Filia UŁ Joanna Połatyńska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katarzyna Dzitko
Wydział Chemii Janusz Kupis
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Anna Bąkała
Wydział Filologiczny Marek Molenda
Wydział Filozoficzno-Historyczny Paweł Filipczak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Andrzej Śmiałkowski
Wydział Matematyki i Informatyki Monika Bartkiewicz
Wydział Nauk Geograficznych Wojciech Retkiewicz
Wydział Nauk o Wychowaniu Agnieszka Oklińska
Wydział Prawa i Administracji Jarosław Sułkowski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Michał Klonowski
Wydział Zarządzania Dominika Kaczorowska-Spychalska