Aby zacząć pracę nad zajęciami e-learningowymi w Uniwersytecie Łódzkim należy wykonać 5 kroków:

fot_1_zakladka_dla pracownika

Krok 1.

Przemyślenie przez nauczyciela akademickiego wstępnej koncepcji e-kursu, który chciałby zrealizować.

Krok 2.

Wypełnienie Formularz zamówienia kursu na platformie edukacyjnej UŁ przez nauczyciela akademickiego (i dziekana wydziału).

W związku ze zmianą wzoru formularza zamówienia kursu na platformie Moodle chcielibyśmy poinformować Państwa o najważniejszych zmianach, aby zapobiec ewentualnym problemom przy zgłaszaniu kursów.

  1. Ponieważ koordynatorzy wydziałowi zostaną powołani po rozpoczęciu semestru, nie wymagamy podpisu koordynatora na blankiecie zamówienia kursu w semestrze letnim 2017/18 do czasu ich powołania na Wydziałach.
  2. W miejscu, w którym pojawia się „wybierz z listy” należy kliknąć w komórkę przeznaczoną do wpisania odpowiedzi, aby pojawiła się lista opcji:
  3. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z zawartości poprzednio prowadzonych kursów, prosimy o zaznaczenie opcji „wznowienie” w pytaniu „czy nowy kurs”. Prosimy także o dodanie w polu „Uwagi” (przy nazwisku prowadzącego) kodu USOS dla poprzedniego kursu, z którego chcieliby Państwo zaimportować ćwiczenia, zasoby i opisy modułów.

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia formularza prosimy kierować na adres: noweksztalcenie@uni.lodz.pl.

Uwaga: jeżeli zaplanowane zajęcia mają być realizowane w formule e-learningowej (w pełni na platformie) lub blended learningowej (częściowo tradycyjnie, częściowo na platformie) zgodę na nie musi wyrazić dziekan wydziału. Jeśli platforma ma być wsparciem tradycyjnych zajęć, czyli mają zostać umieszczone na niej jedynie wybrane materiały (tj. spełniać będzie ona rolę repozytorium) nie jest konieczna zgoda dziekana wydziału.

Krok 3.

Nauczyciel musi wysłać w formie elektronicznej (skan) wypełniony formularz do Centrum Informatyki UŁ pod adres helpdesk@uni.lodz.pl.

Krok 4.

Centrum Informatyki UŁ zakłada e-kurs na platformie UŁ, zgodnie z wytycznymi zawartymi formularzu.

Krok 5.

Centrum Informatyki UŁ wysyła nauczycielowi akademickiemu informację zwrotną o założeniu kursu oraz dodatkowe informacje (np. o kluczach dostępu).