Zachęcamy Państwa do pogłębiania wiedzy na temat e-learningu!

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej http://www.ptnei.pl/index.php
Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego SEA http://www.sea.edu.pl/

Najważniejsze jednostki uczelniane zajmujące się e-learningiem w Polsce:

Polecane serwisy polskojęzyczne:

Polecane serwisy anglojęzyczne:

Polecane witryny z otwartymi kursami e-learningowymi (MOOC):