Gdy rozpoczniesz naukę na studiach licencjackich lub magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim będziesz mieć obowiązek uczestniczyć w dwóch e-learningowych szkoleniach ogólnouczelnianych: Szkolenie BHP i Przysposobienie biblioteczne, jak również wykonać testy diagnostyczne z wybranego przez Ciebie nowożytnego języka.

 

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP w Uniwersytecie Łódzkim obywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie powinieneś zapoznać się z zamieszczonymi na platformie eCampus (Moodle) materiałami, podzielonymi na moduły. Każdy moduł składa się z materiałów do nauki oraz z Quizu – czyli testu, który można wykonać wielokrotnie, by samodzielnie sprawdzić czy poznało się już określone zagadnienia. Quiz ten nie podlega ocenie i jest dostępny dopiero po zalogowaniu na platformę (od 1 września).
Dostęp do materiałów jest otwarty przez cały rok bez żadnych ograniczeń czasowych i bez konieczności logowania się.

W drugim etapie (zaliczenie) należy przystąpić do testu końcowego sprawdzającego zdobytą wiedzę i będącego podstawą do zaliczenia szkolenia BHP. Terminy rozwiązania testu końcowego – dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym – do 30.11 każdego roku, dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim – do 30.04 każdego roku, chyba że Dziekanat zdecyduje inaczej. Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę (wg opisu poniżej).

Zaliczenie

W celu wykonania testu zaliczeniowego należy:

 1. Kliknąć na umieszczonej poniżej liście w swój Wydział:

Brak dostępnych kursów

Zostaniesz przełączony/a do kursu z testem zaliczeniowym i poproszony/a o zalogowanie się. Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jak do systemu USOSweb (warunkiem udanego logowania jest posiadanie aktywnego konta w systemie USOSweb).

 1. Wpisać klucz dostępu do kursu.

Klucz dostępu możesz uzyskać w swoim Dziekanacie (Klucz jest inny dla każdego z Wydziałów).

 1. Rozwiązać test zaliczeniowy.

Czas przewidziany na wykonanie testu wynosi 30 minut. Do testu można podejść maksymalnie cztery razy. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. O zaliczeniu decyduje najwyższy uzyskany wynik. Wyniki testu będzie można sprawdzić na platformie, w obszarze kursu, w zakładce „Ocena”.

 

Przysposobienie biblioteczne

Szkolenie to można znaleźć na uczelnianej platformie eCampus (Moodle). Zostało tam ono umieszczone w dwóch językach:

 • Przysposobienie biblioteczne (szkolenie w jęz. polskim)
 • Library Training (szkolenie w jęz. angielskim).

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów z Wydziałów:
– Biologii i Ochrony Środowiska
– Chemii,
– Ekonomiczno-Socjologicznego,
– Filologicznego,
– Filozoficzno-Historycznego,
– Fizyki i Informatyki Stosowanej,
– Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do szkolenia

W celu odbycia Przysposobienia bibliotecznego, musisz zalogować się na uniwersyteckiej platformie edukacyjnej tak, jak w przypadku szkolenia BHP – pamiętaj, że logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia, czyli tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów (po lewej stronie ekranu) należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu zostaniesz poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy zastosować ten sam klucz, co w przypadku szkolenia BHP (należy użyć klucza przypisanego do swojego wydziału). Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

 

Językowe testy diagnostyczne

Każdy student studiów I stopnia ma obowiązek wykonania testu diagnostycznego z wybranego przez siebie języka nowożytnego:

 • języka hiszpańskiego
 • języka włoskiego
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • języka francuskiego
 • języka rosyjskiego

Klucze dostępu do kursów posiadają dziekanaty – są one takie same jak klucze dostępu do szkolenia BHP.