Przewodniczący:
mgr inż. Adrian Witczak – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Uniwersytetu Otwartego

Członkowie:

dr Agnieszka Wierzbicka – Wydział Filologiczny
dr Michał Klonowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
dr Magdalena Ratalewska – Wydział Zarządzania
dr Anna Bąkała – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr inż. Agnieszka Oklińska – Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Ewa Bluszcz – Wydawnictwo UŁ
mgr Anna Rolczak – Centrum Promocji UŁ
mgr Maciej Sysak – Centrum Informatyki UŁ
mgr Piotr Cieślak – Centrum Informatyki UŁ
mgr Maciej Kolasa – Biblioteka UŁ
mgr Anna Wardowska – Biblioteka UŁ

 

Sekretarz:

Małgorzata Pieńkowska – Biuro Rektora UŁ