Przewodniczący:
Prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Prorektor UŁ ds. Kształcenia

Członkowie:

 • prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski (Wydział Chemii)
 • dr Anna Bąkała (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Wydział Zarządzania)
 • dr Magdalena Klauze (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Michał Klonowski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 • dr Marcin Rojek (Wydział Nauk o Wychowaniu)
 • dr Wojciech Świtalski (Wydział Nauk o Wychowaniu)
 • mgr Marek Molenda (Wydział Filologiczny)
 • mgr Marzena Bednarek-Kokosza (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ)
 • mgr Liliana Lato (Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ)
 • mgr Paweł Mokrzycki (Centrum Informatyki UŁ)
 • mgr Anna Rolczak (Centrum Promocji UŁ)