Platformą NOMAD na Uniwersytecie Łódzkim administruje Centrum Informatyki. Została ona stworzona przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w ramach projektu „Łamigłówki dla nomada – metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku” dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny.

Kursy na platformie są jest skierowane głównie do osób po studiach humanistycznych lub społecznych i to z myślą o nich dobrana została tematyka kursów. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby korzystały z materiałów wszystkie osoby, dla których okażą się one ciekawe, przydatne i pomocne.

Aby uzyskać dostęp do kursów należy się na platformie zarejestrować i następnie zapisać do wybranego kursu.


Na platformie są dostępne następujące kursy:

Autoprezentacja w sieci [opis kursu]
Celem kursu jest dostarczenie użytkownikowi wiedzy oraz narzędzi umożliwiających świadome wykorzystywanie Internetu i popularnych serwisów internetowych do konstruktywnych działań z zakresu autoprezentacji, informowania i promocji, w wymiarze osobowym oraz instytucjonalnym.
Bazy danych – podstawy projektowania relacyjnych baz danych [opis kursu]
Chociaż termin „baza danych” pojawił się w drugiej połowie XX wieku, sama idea gromadzenia, przechowywania, przekazywania i przetwarzania danych jest znana od wieków. Na początku musiał wystarczyć ludzki mózg i przekaz słowny, ale były to środki ulotne i zawodne, o małym zasięgu czasowo-przestrzennym, toteż zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób utrwalić posiadaną wiedzę. Pojawiło się pismo, które przez wieki było udoskonalane zarówno pod względem formy, jak i techniki przekazu. Jednak prawdziwa rewolucja nastąpiła wraz z pojawieniem się i rozwojem komputerów, które nie tylko pozwalają na gromadzenie ogromnych ilości danych na niewielkiej przestrzeni stosunkowo niedużym kosztem, ale również na ich efektywne przeszukiwanie i udostępnianie. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nowej technologii, zaczęto opracowywać modele danych, czyli struktury zapisu danych, umożliwiające przewidywanie, gdzie i w jakiej postaci dane są zapisywane oraz określanie sposobów wyszukiwania i odczytu danych. W niniejszym kursie omówione są podstawy projektowania jednego z najpopularniejszych obecnie modeli danych – modelu relacyjnego.
Bazy danych − SQL – język komunikowania się z bazą danych [opis kursu]
W trakcie kursu opisane zostaną podstawowe konstrukcje języka SQL. Kursant nauczy się, w jaki sposób napisać skrypt zakładający bazę danych, jak wstawiać dane do bazy, aktualizować je i usuwać, a także jak przeszukiwać i analizować zasoby baz danych. Proponowaną przykładową bazą danych jest baza księgarni internetowej.
Bazy gotowych zasobów multimedialnych: rodzaje i zasady użytkowania [opis kursu]
W trakcie kursu opisane zostaną przykładowe portale internetowe, udostępniające gotowe zasoby multimedialne, w tym zwłaszcza na rzecz edukacji. Kursant nauczy się jak szukać potrzebnych materiałów, wybierać odpowiednią jakość oraz jak wykorzystywać materiały zgodnie z warunkami oraz ograniczeniami licencyjnymi.
Bezpieczny Internet [opis kursu]
Przechodząc przez ulicę, rozglądamy się, czy nic nie jedzie. Wychodząc z domu, zamykamy drzwi na klucz, a spacerując wieczorem, unikamy szczególnie niebezpiecznych miejsc. To racjonalne zachowania, które mają zmniejszyć ryzyko i wszyscy wykonujemy je właściwie bezwiednie, automatycznie. Tak samo powinno być w Internecie. Ten kurs poświęcony jest bezpieczeństwu w sieci, pokazuje podstawowe zagrożenia i tłumaczy, jak im przeciwdziałać. Jak w Internecie „zamykać drzwi na klucz”?
Co mówią liczby? [opis kursu]
W tym kursie poznasz „kulisy” statystyki – dowiesz się, jak należy postępować z dostępnymi danymi, by zechciały nam coś powiedzieć o otaczającej nas rzeczywistości, a także co tak naprawdę kryje się za (niekiedy sensacyjnymi) liczbami podawanymi w mediach.
Co mówią liczby? – Część 1 [opis kursu]
W tym kursie poznasz „kulisy” statystyki – dowiesz się, jak należy postępować z dostępnymi danymi, by zechciały nam coś powiedzieć o otaczającej nas rzeczywistości, a także co tak naprawdę kryje się za (niekiedy sensacyjnymi) liczbami podawanymi w mediach.
Co mówią liczby? – Część 2 [opis kursu]
W tym kursie poszerzymy Twoją wiedzę o statystyce – aby w pełni z niego skorzystać należy najpierw zapoznać się z kursem „Co mówią liczby” część pierwsza. W tej części skoncentrujemy się na sposobie prezentacji danych oraz prawdopodobieństwie i rozkładzie normalnym.
Edukacja zdrowotna – cele, koncepcje, metody i formy realizacji [opis kursu]
Kurs ten jest elementem (drugim modułem) bloku Edukacja zdrowotna jako składnik systemu ochrony zdrowia, którego celem jest wprowadzenie do zawodu edukatora zdrowia. Zawartość merytoryczną tego kursu stanowią: wiedza o edukacji zdrowotnej jako elemencie systemu profilaktyki zdrowia, podstawy wiedzy psychologicznej i pedagogicznej o kształtowaniu postaw, podstawy metodyki edukacji zdrowotnej, edukacja zdrowotna w działaniach.
Finanse dla niefinansistów [opis kursu]
Czy wiesz ile jest wart Twój majątek? A ile będzie wart za 10 lat jeśli wsadzisz go pod materac? Może zawsze na koniec miesiąca nerwowo spoglądasz na swoje konto i chciałbyś nauczyć się planowania finansowego? Ten kurs jest dla wszystkich – tych, dla których pieniądze są tylko środkiem do realizacji dzisiejszym potrzeb jak i tych, którzy pragną nauczyć się świadomie zarządzać majątkiem. Zajmiemy się w nim finansami osobistymi – co prawda istnieje powiedzenie, że Polak wydaje więcej niż zarabia, a resztę odkłada….. ale w świecie prawdziwych finansów takie cuda się nie zdarzają.
Finanse dla „niefinansistów” kurs zaawansowany [opis kursu]
Finanse jest to ogół procesów związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem pieniądza oraz jego surogatów. Finanse podmiotowo możemy podzielić na: finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse ubezpieczeń, finanse przedsiębiorstw. W naszych dalszych rozważaniach skupimy się na finansach przedsiębiorstw . Finanse przedsiębiorstw zajmują się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez firmy oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć owe decyzje. Realizując ten kurs otrzymasz wiedzę i umiejętności, które przybliżą ci tajniki zarządzania finansami firmy.
Narzędzia informatyczne w obróbce i przygotowaniu materiałów video [opis kursu]
W trakcie kursu opisane zostaną podstawowe metody montażu wideo. Nauczysz się w jaki sposób zgrać nagrany materiał video, dobrać odpowiedni materiał do tworzonego filmu, jak importować materiał do programu do montażu, jak nakładać efekty wizualne, a także jak dodawać ścieżki dźwiękowe, napisy, oraz jak dobrać odpowiedni format eksportu stworzonego materiału wideo. Kurs został przygotowany przez Michała Idzikowskiego oraz Piotra Pawłowskiego.
Narzędzia informatyczne w tworzeniu multimediów [opis kursu]
Kurs stanowi wprowadzenie do Multimediów. O multimediach mówimy w przypadku połączenia kilku różnych form przekazu takich jak: tekst, dźwięk, grafika, obraz wideo. Mogą być one interaktywne tzn., pozwalać na komunikowanie się z komputerem i uzyskaniem zwrotnej odpowiedzi. Dzięki temu proces edukacji staje się bardziej przyjemny i angażujący. Kurs ten składa się z pięciu lekcji w których zapoznasz się kolejno z takimi zagadnieniami jak: ogólne zasady dotyczące multimediów, grafika komputerowa 2D, fotografia, rzeczywistość wzbogacona oraz tworzenie prezentacji.
Nowoczesne metody dydaktyczne w tym stosowanie gier w nauczaniu [opis kursu]
Można zaryzykować stwierdzenie, że bez względu na to w jaką grę się gra zawsze można się czegoś nauczyć…. czasem tego właśnie aby nie podejmować nadmiernego ryzyka i w daną grę nie grać. Gry edukacyjne pełnią jednak bardzo istotną rolę w dzisiejszej edukacji – ruch serious games, edutainment i inne metody włączające elementy grywalizacji podnoszą motywację do nauki. Baczny obserwator z pewnością dostrzeże znamiona kryzysu współczesnych modeli kształcenia. W obliczu potrzeb pokolenia sieci tracą na znaczeniu niektóre rozwiązania metodyczne, a inne zaczynają być szczególnie efektywne. Kurs ten ma na celu przybliżyć te drugie, a w szczególności wprowadzić w arkana edukacji opartej na grze oraz grywalizacji. Autorami kursu są dr Maciej Słomczyński – metodyk nauczania oraz Adam Pasternak – trener specjalizujący się w tworzeniu i prowadzeniu gier.
Podstawowe techniki rozwiązywania problemów [opis kursu]
Niektórzy twierdzą, że problemy dzielą się na te które czas rozwiązał i na te które czas rozwiąże. Niestety nie zawsze mamy czas aby aż tak długo czekać…. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma technikami rozwiązywania problemów i nauczyć się je stosować.
Podstawy Zarządzania Wiedzą [opis kursu]
Kurs zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z zarządzaniem wiedzą w środowisku organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji biznesowych.
Prawa autorskie i licencje w Internecie [opis kursu]
W ramach kursu, uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie i legalnie korzystać z treści dostępnych w Internecie. Kurs ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej oraz jej ochrony. Podczas kursu uczestnicy będą mogli między innymi skonstruować licencję dla swojego utworu.
Proces projektowania dydaktycznego [opis kursu]
Niniejszy kurs pozwoli Ci zapoznać się z zasadami projektowania dydaktycznego, które obowiązują niezależnie od tego czy jest to kształcenia formalne, incydentalne, zdalne, stacjonarne czy jakiekolwiek inne. Po zakończeniu kursu będzie znał etapy projektowania dydaktycznego i jego uwarunkowania tzn. rozumiał od czego zależy wybór metod, form czy środków dydaktycznych. Wiedza ta jest niezbędna do wykonywania takich zawodów jak: Trener/szkoleniowiec, Dydaktyk medialny, Teletutor czy Edukator zdrowia. Zakłada się, że uczestnik szkolenia posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii czy pedagogiki.
Skuteczne pisanie ofert handlowych [opis kursu]
Kurs ma za zadanie zaznajomić uczestników z podstawowymi zasadami oraz narzędziami tworzenia ofert handlowych. Dodatkowo uczestnik dowie się w jaki sposób skutecznie konstruować oferty w zależności od potrzeb klienta i jak negocjować ich warunki. W kursie zawarłem również informacje o możliwościach promocji ofert w świecie wirtualnym.
Specyfikacja systemów informatycznych [opis kursu]
Systemy informatyczne możemy napotkać niemal na każdym kroku i w każdej dziedzinie życia. System informatyczny może zadecydować o powodzeniu lub upadku przedsiębiorstwa. Część przedsiębiorstw, gdy zaczynają odczuwać potrzebę zinformatyzowania swojej działalności, kupuje gotowe, dostępne na rynku systemy. Inne decydują się na zamówienie systemu informatycznego dopasowanego do ich potrzeb – licząc na uzyskanie w ten sposób przewagi nad konkurencją. Wiele projektów mających na celu stworzenie takich systemów kończy się porażką. Wiedza o tym, w jaki sposób należy specyfikować swoje wymagania i jak współpracować z zespołem wykonującym oprogramowanie jest istotna dla zmniejszenia ryzyka niepowodzenia projektów informatycznych. Budowa systemów informatycznych jest kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym dużej ilości czasu i związanym ze znacznym ryzykiem. Ryzyko to w dużym stopniu wynika z braku doświadczenia zamawiających takie systemy organizacji i wynikającego z tego dość beztroskiego podejścia do bardzo poważnej inwestycji. Celem tego kursu jest przedstawienie specyfiki projektów informatycznych i przybliżenie sposobu budowania mających bardzo duży wpływ na sukces projektu wymagań na system.
Sporządzanie raportów biznesowych i projektowych [opis kursu]
Kurs przeznaczony jest dla początkujących autorów wszelakich raportów. Lekcja pierwsza skupia się na podstawach, czyli typowej strukturze raportu. Szczególną uwagę poświęcono raportom badawczym, ponieważ wiele raportów takiej struktury wymaga. Lekcja druga omawia kilka ważnych aspektów językowych – interpunkcję, ortografię (popularne wyrazy obcego pochodzenia) oraz stylistykę. W lekcji trzeciej, pojawiają się raporty projektowe. Z uwagi na małą objętość kursu, dodano wskazówki, gdzie szukać wzorów i dobrych przykładów. Zachęcamy także do wykonywania „zadań domowych” i dzielenia się z innymi uczestnikami kursu w ramach opcji peer-to-peer. Pisania najlepiej uczyć się pisząc 🙂
Systemy wspomagania pracy grupowej [opis kursu]
Kurs Systemy wspomagania pracy grupowej ma na celu przedstawienie kilku często używanych typów systemów, przydatnych w pracy grupowej w organizacjach o różnym charakterze. W ramach kursu omówione są systemy grupowej edycji dokumentów, systemy zarządzania dokumentami, narzędzia pozwalające na grupowe tworzenie map myśli i grupowe prototypowanie, systemy wspierające zarządzanie zadaniami w projekcie, prywatne i korporacyjne sieci społecznościowe. W kursie przedstawione są przykładowe narzędzia należące do każdej z tych kategorii. Są one darmowe – w niektórych wypadkach udostępnione są w Internecie jako darmowe usługi, w innych – możliwe do ściągnięcia i zainstalowania oprogramowanie typu open source. W większości lekcji sposób wykorzystania danego oprogramowania pokazany jest w formie screencastów. Oprócz obejrzenia screencastów, wskazane jest również wykonanie pokazanych w nich operacji samodzielnie, aby faktycznie opanować przekazany w nich materiał. Kurs nie jest moderowany, zawiera jednak – poza pytaniami końcowymi i kontrolnymi – ćwiczenia do samodzielnego wykonania w ramach niektórych lekcji. Ćwiczenia te służą lepszemu przyswojeniu sobie prezentowanego materiału; działania, które należy w nich wykonać, nie wychodzą poza prezentowany w lekcjach zakres materiału.
Systemy zarządzania procesami pracy [opis kursu]
Przedsiębiorstwa możemy ogólnie podzielić na działające projektowo i procesowo. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność projektową – takie jak wiele firm informatycznych czy budowlanych – w każdym realizowanym projekcie mają do czynienia z unikalnym, różniącym się w jakiś sposób od wszystkich pozostałych przedsięwzięciem. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność procesową sprzedają bardziej ustandaryzowane produkty lub usługi – ubezpieczenia, kredyty, samochody. Oczywiście podział ten nie jest rozłączny – przedsiębiorstwa takie jak banki prowadzą czasem projekty, a przedsiębiorstwa projektowe starają się tam, gdzie to możliwe, podnosić jakość i obniżać koszty przez procesowe podejście do wykonywania zadań. Wiele firm stara się optymalizować swoje procesy pracy, by obniżyć koszty ich obsługi, przyspieszyć ich realizację oraz zmniejszać prawdopodobieństwo popełnienia błędu na różnych etapach procesów. Skuteczne zarządzanie procesami pracy może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednym z działań podejmowanych w ramach optymalizacji procesów pracy jest ich częściowa lub całkowita informatyzacja. Ten kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z modelowaniem procesów pracy oraz informatyzacją tych procesów za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Systemy zarządzania treścią [opis kursu]
Kurs ma za zadanie zapoznać uczestnika z podstawami wykorzystania systemów zarządzania treścią – ich instalacją, konfiguracją i wykorzystaniem do publikowania treści. W ramach kursu studenci zapoznają się z podstawami języków HTML i CSS – podstawowych narzędzi dla osób zajmujących się publikowaniem treści w sieci. Kurs jako przykład wykorzystuje platformę WordPress.
Wstęp do marketingu [opis kursu]
Kurs jest pierwszą częścią modułu „Wstęp do marketingu”. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami marketingu oraz przygotowanie teoretyczne do kolejnych modułów, w których zostaną zaprezentowane praktyczne narzędzia marketingu dla małych i średnich firm.
Właściwości komunikacji zapośredniczonej (zdalnej) [opis kursu]
Zdalnie, ale blisko. O komunikacji zapośredniczonej. Zastanów się, ile masz możliwości, by skontaktować się ze współpracownikiem. Spotkanie osobiste? Telefon? E-mail? Wideokonferencja? Komunikator? Media społecznościowe? Możliwości jest wiele. Każda z nich jest inna. Przez większość życia uczymy się głównie komunikować twarzą w twarz, coraz częściej jednak wygodniej jest porozumieć się zdalnie. Jednak nie każdy wie, że taka komunikacja dość istotnie różni się od tradycyjnej. Z jednej strony bywa o wiele bardziej efektywna niż bezpośrednia, z drugiej – łatwiej w niej o nieporozumienia. Ważne jest, by umiejętnie z niej korzystać. Jak powiedział kiedyś wieszcz: „Niech język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa”. Również zdalnie.

 

Platforma NOMAD dla UŁ jest dostępna pod adresem:

http://nomad.uni.lodz.pl/

Problemy techniczne związane z działaniem platformy należy zgłaszać na stronie Helpdesk UŁ

Do korzystania z platformy NOMAD dla UŁ niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie najnowszej wersji jednej z przeglądarek:

  • Mozzila Firefox
  • Google Chrome

Przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę skryptów javascript oraz obsługę ciasteczek (ang. coockie). Materiały e-kursów zawierają dokumenty pdf oraz treści multimedialne, dlatego wymagane są dodatkowe narzędzia:

  • Adobe Reader
  • Flash Player