Platformą eCampus administruje Centrum Informatyki UŁ. Jest to internetowy system do wspomagania procesu nauczania. Platforma została stworzona w oparciu o system Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Od momentu jej uruchomienia w roku 2010 na platformie utworzono około 900 kursów (stan na dzień 02.02.2016).

Platforma pozwala na tworzenie i udostępnianie e-kursów zawierających strony z treścią merytoryczną, różnego rodzaju aktywności (dziennik ocen, fora dyskusyjne, zadania, testy) do weryfikacji wiedzy. Posiada także narzędzia służące do komunikacji między nauczycielami a studentami.

Z platformy możemy korzystać podczas zajęć prowadzonych tradycyjnie, zajęć mieszanych (cześć aktywności przeniesiona jest na platformę) oraz zajęć zdalnych (całość przedmiotu realizowana jest na platformie). Dla studentów i pracowników UŁ warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie konta w USOS-ie. Nauczyciele akademiccy UŁ w celu uruchomienia nowego kursu na platformie muszą wypełnić formularz i dostarczyć go do Centrum Informatyki UŁ.

Na platformie co roku przeprowadzane są szkolenia ogólnouczelniane dla studentów pierwszego roku:

  • Diagnostyczne testy językowe – testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+).
  • Szkolenie BHP – materiały szkoleniowe oraz testy (obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w UŁ oraz uczestników studiów doktoranckich).
  • Przysposobienie biblioteczne – kurs jest przeznaczony dla studentów I roku i jest obowiązkowy dla studentów z wydziałów: Filologicznego, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Chemii, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Biologii i Ochrony Środowiska.

Platforma eCampus UŁ jest dostępna pod adresami:

Połączenie z platformą jest szyfrowane (https), co oznacza, że swoje poświadczenia (login i hasło) przekazujesz w bezpieczny sposób.

Problemy techniczne związane z działaniem platformy należy zgłaszać na stronie Helpdesk UŁ

Warunki, jakie trzeba spełnić, by korzystać z platformy eCampus:

Do korzystania z platformy eCampus UŁ niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie najnowszej wersji jednej z przeglądarek:

  • Mozzila Firefox
  • Google Chrome.

Przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę skryptów javascript oraz obsługę ciasteczek (ang. coockie). Materiały e-kursów zawierają dokumenty pdf oraz treści multimedialne, dlatego wymagane są dodatkowe narzędzia:

  • Adobe Reader
  • Flash Player.

Więcej informacji na temat pracy na platformie możesz uzyskać zapoznając się z tutorialami (przewodnikami).