Do zadań Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki należy w szczególności:

  • opracowywanie planów dotyczących działań związanych z doskonaleniem dydaktyki z wykorzystaniem nowych metod kształcenia;
  • nadzór i zarządzanie w UŁ platformą edukacyjną Moodle oraz rozwijanie i upowszechnianie nowych form kształcenia;
  • wspomaganie wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego w opracowywaniu i realizowaniu form kształcenia wspieranych technologiami i udostępnianych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli akademickich;
  • rozwijanie metodyki kształcenia oraz technologii zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim;
  • weryfikacja jakości materiałów i kursów zamieszczanych na platformie UŁ oraz współpraca z wydziałowymi przedstawicielami ds. kształcenia e-learningowego;
  • szerzenie idei otwartości działań edukacyjnych i udostępniania powstających w Uniwersytecie Łódzkim elektronicznych zasobów edukacyjnych;
  • realizacja projektów mających na celu wzmacnianie kompetencji nauczycieli akademickich i rozwoju dydaktyki, realizowanych ze wsparciem finansowym ze środków zewnętrznych.