Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia

e-mail: noweksztalcenie@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z kursami:

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów

e-mail: webmaster-rekrutacja@uni.lodz.pl

tel.: (42)635 40 84 lub (42)635 40 40

Kontakt w dni robocze w godzinach 7.30-15.30

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ

helpdesk@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89