Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia

e-mail: noweksztalcenie@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 40 06 – Sekretariat Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia

 

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak

e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 41 98, 663 166 966

Dyżur: poniedziałki i czwartki w Rektoracie UŁ po mejlowym lub telefonicznym ustaleniu, możliwy również w inne dni.

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ

helpdesk@uni.lodz.pl

tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89