Uniwersytet Łódzki oferuje swoim nauczycielom akademickim możliwość realizacji zajęć e-learningowych na platformach edukacyjnych: Moodle. Warunkiem zarejestrowania takich zajęć jest wypełnienie i zaakceptowanie przez dziekana określonego wydziału Formularza zamówienia nowego kursu na platformie edukacyjnej UŁ.

Studenci UŁ zapoznają się z platformą Moodle już w pierwszym semestrze nauki, między innymi biorąc udział w obowiązkowym Szkoleniu BHP, szkoleniach – Przysposobienie biblioteczne oraz Prawo autorskie. Dodatkowo, na I stopniu studiów studenci mają obowiązek wykonania testu diagnostycznego z języka nowożytnego na platformie edukacyjnej.