Uniwersytet Łódzki oferuje swoim nauczycielom akademickim możliwość realizacji zajęć e-learningowych na platformach edukacyjnych: Moodle i Nomad. Warunkiem zarejestrowania takich zajęć jest wypełnienie i zaakceptowanie przez dziekana określonego wydziału oraz Pełnomocnika do spraw nowych metod kształcenia Formularza zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus.

Nauczyciele akademiccy otrzymują także wsparcie ze strony Zespołu do Spraw Nowych Metod Kształcenia – mają możliwość zapoznania się ze specyfiką e-edukacji i obsługi platformy podczas organizowanych przez Zespół raz w miesiącu, bezpłatnych szkoleń. Są one poświęcone szeroko pojętej tematyce metodyki tworzenia zajęć zdalnych oraz ich prowadzenia w Sieci WWW, a także obsłudze platformy. Warto podkreślić, że każdy nauczyciel akademicki ma także możliwość indywidualnego spotkania się podczas konsultacji z metodykiem zdalnego nauczania i administratorem platform e-learningowych, by wyjaśnić nurtujące go problemy.

Studenci UŁ zapoznają się z platformą Moodle już w pierwszym semestrze nauki, między innymi biorąc udział w obowiązkowym Szkoleniu BHP oraz Szkoleniu bibliotecznym. Dodatkowo, na I stopniu studiów studenci mają obowiązek wykonania testu diagnostycznego z języka nowożytnego na platformie edukacyjnej.