E-edukacja (e-learning) to wspieranie procesu kształcenia nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Przyczyną rosnącego zainteresowania tą formą nauczania jest żywiołowy rozwój tzw. nowych mediów (komputerów i sieci WWW) oraz coraz powszechniejsza ich dostępność. W XXI wieku, ze względu na przemiany i niezwykle szybki przyrost wiedzy, staje się konieczne powszechne kształcenie, niezależne od miejsca, w którym znajduje się każdy z nas, dlatego też warto sięgnąć po e-learning!

Ogromną zaletą e-learningu jest jego elastyczność – dzięki tej formie kształcenia uczenie się odbywa się w dowolnym miejscu i (zazwyczaj) w dowolnym momencie. Wszystko, czego potrzebuje student i wykładowca to komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.

E-edukacja to szansa zdobycia wykształcenia dla wszystkich tych, którzy nieustannie muszą się uczyć, doszkalać, wpisująca się w ideę kształcenia ustawicznego — Lifelong Learning. Często jest to jedyna możliwość zdobycia wykształcenia dla ludzi pracujących, pochodzących spoza dużych ośrodków akademickich czy niepełnosprawnych.

Studenci – dlaczego warto uczyć się zdalnie?

  • Elastyczność – każda osoba uczy się we własnym tempie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.
  • Dostępność – wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do sieci WWW, by móc się uczyć.
  • Różnorodność – przygotowane do nauki materiały są zwykle multimedialne i interaktywne, oddziałują więc na różne zmysły, ułatwiając w ten sposób naukę.
  • Sieć kontaktów – platforma edukacyjna to miejsce, gdzie dostępne są różnorodne narzędzia komunikacyjne (czat, wideoczat, forum, wirtualna tablica). Dzięki nim można swobodnie komunikować się z koleżankami i kolegami z grupy.

Nauczyciele akademiccy – dlaczego warto kształcić zdalnie?

  • Zarządzanie wiedzą – opracowane i umieszczone na platformie edukacyjnej materiały można wykorzystywać w różnorodny sposób, udostępniać od ręki wielu studentom, bez konieczności kopiowania (chronimy środowisko!) czy wysyłania plików e-mailem do wielu osób.
  • Różnorodność materiałów edukacyjnych – wiedzę i kompetencje można kształtować za pomocą różnych typów materiałów, np. aktywizować studentów możemy za pomocą: dyskusji na forum; wykonywania zadań grupowych/projektów w specjalnie przygotowanej, wydzielonej przestrzeni na platformie; testów do samoewaluacji.
  • Systematyzacja materiałów edukacyjnych – przygotowanie zasobów edukacyjnych do e-learningu wymaga uporządkowania i nadania im odpowiedniej struktury, a więc systematyzuje pracę dydaktyczną.
  • Możliwość bieżącego nadzoru nad przebiegiem nauki – niezależnie od miejsca i czasu! Dzięki narzędziom znajdującym się na platformie zawsze wiemy, kto i kiedy sięga po materiały edukacyjne, jaki osiągnął wynik z testu itd.
  • Możliwość stałej aktywizacji studentów – dzięki narzędziom do komunikacji możemy na bieżąco porozumiewać się z naszymi studentami, wspierać ich i motywować do nauki.
  • Korzystniejsze rozliczanie naszej pracy podczas prowadzenia zajęć e-learningowych na UŁ – jeżeli dziekan naszego wydziału wyrazi zgodę na prowadzenie zajęć w tej formule, zyskujemy przelicznik większy niż 1 (od 1 do 2).