Jednym z najczęściej używanych haseł przy opracowaniu e-kursów jest personalizacja. Jaj jej dokonać? Jak stworzyć kurs, by rzeczywiście odpowiadał potrzebom wszystkich uczestników? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmuje Asha Pandey w swoim artykule How Personalized eLearning Engages Learners — Featuring A Case study. Warto zapoznać się z tym tekstem, zanim przystąpimy do tworzenie e-kursu!