Najczęściej używane w Polsce (i na naszej uczelni) środowisko nauki zdalnej to platforma Moodle. Ostatnio pojawiła się jej kolejna wersja, więc warto poznać jej nowe możliwości. Jest to możliwe dzięki darmowemu MOOC-owi (w języku angielskim). Warto wiedzieć więcej!

Zapisz się! https://learn.moodle.net/