E-learning (e-edukacja)

E-learning to nauka w pełni realizowana w Internecie, podczas której wykorzystywane są nowoczesne technologie i różnego rodzaju media (przede wszystkim komputer, tablet, smartfon). Podczas zajęć nie jest konieczne spotykanie się w sali wykładowej, a jedynie w specjalnie do tego dedykowanym środowisku nauki, jakim jest platforma edukacyjna.

 

Blended learning (kształcenie mieszane)

To rozwiązanie łączące w sobie zalety nauczania zdalnego i tradycyjnych zajęć odbywających się w sali wykładowej. Nazywane bywa także komplementarnym czy hybrydowym. Zaletą tego rodzaju kształcenia jest wybór odpowiednich mediów do poszczególnych etapów nauki: zdobywasz wiedzę na tradycyjnych zajęciach (wykłady, laboratoria), a umiejętności i nawyki doskonalisz wykonując zadania, projekty, testy czy dyskutując podczas zajęć on-line.

Przykładowy sposób realizacji zajęć mieszanych:

obrazek3_dla_sudenta

Pamiętaj, że zasadniczym celem kształcenia mieszanego jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim aktywizacja studentów w różnorodny sposób.

Wspomaganie zajęć tradycyjnych technologiami informacyjnymi

Technologie informacyjne można używać także do wspomagania tradycyjnie prowadzonego procesu kształcenia. Oznacza to, że wykładowca może zdecydować się podczas realizacji tradycyjnych zajęć do użycia platformy tylko do udostępniania plików np. z artykułami, notatkami, czy prowadzenia dyskusji na wyznaczony przez siebie temat. Takie incydentalne, wplecione jedynie w tradycyjny tok nauki użycie technologii uznajemy więc jedynie za wsparcie kształcenia, a nie e-learning czy blended learning.